NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Nội dung công bố Lĩnh vực Tên Doanh nghiệp File
Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017 của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam Chiến lược phát triển Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2014 Tài chính Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015 Tài chính Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu 2016 của TKV Tài chính Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Quyết định phên duyệt Chiến lược phát triển bền vững Tập đoàn các công ty Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Chiến lược phát triển Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ 06 tháng năm 2016 của TKV Tài chính Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2015 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp Quỹ lương, thưởng Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016 Kế hoạch sắp xếp, đổi mới Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng năm 2017 của TKV Tài chính Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2017 của TKV Tài chính Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công Thương
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
máy đo độ mặn máy đo ph