NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Nội dung công bố Lĩnh vực Tên Doanh nghiệp File
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 2014 Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 2013 Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo tài chính chưa được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2014 Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp 2013 Săp xếp, đổi mới Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp 2014 Săp xếp, đổi mới Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2017 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Phần "Các chỉ tiêu tài chính"); Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất... Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2016 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Kế hoạch sắp xếp, đổi mới Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (2014 - 2016) của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Phần "Các chỉ tiêu tài chính") Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2016 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2015 Quỹ lương, thưởng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Đính chính Công bố thông tin Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2015 Quỹ lương, thưởng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Chứng nhận ông Đỗ Chí Thanh - Phó Tổng giám đốc PVN là người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của PVN Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công Thương
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
máy đo độ mặn máy đo ph