NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Nội dung công bố Lĩnh vực Tên Doanh nghiệp File
Báo cáo công bố thông tin về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Giấy Việt Nam năm 2015 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Giấy Việt Nam
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016 Kế hoạch sắp xếp, đổi mới Tổng công ty Giấy Việt Nam
Báo cáo công bố thông tin về chế độ tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty Giấy Việt Nam năm 2016 Quỹ lương, thưởng Tổng công ty Giấy Việt Nam
Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 của Tổng công ty Giấy Việt Nam Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Giấy Việt Nam
Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm (2013-2015) của Tổng công ty Giấy Việt Nam Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Giấy Việt Nam
Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (2016-2020) của Tổng công ty Giấy Việt Nam Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Giấy Việt Nam
Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016 của Tổng công ty Giấy Việt Nam Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội Tổng công ty Giấy Việt Nam
Báo cáo công bố thông tin về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty Giấy Việt Nam năm 2016 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Giấy Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công Thương
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
máy đo độ mặn máy đo ph