NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Nội dung công bố Lĩnh vực Tên Doanh nghiệp File
Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Vinataba 2015 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016 Quỹ lương, thưởng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015 Kế hoạch sắp xếp, đổi mới Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015 Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo chiến lược phát triển Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Chiến lược phát triển Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm 2014-2016 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016 Săp xếp, đổi mới Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2016 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp Quỹ lương, thưởng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Thông báo người đại diện theo Pháp luật thực hiện công bố thông tin Bất thường Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Về việc ủy quyền thực hiện công bố thông tin Bất thường Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2013-2015 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính của doanh nghiệp Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Thông báo về việc bổ sung Người quản lý doanh nghiệp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính của doanh nghiệp - Biểu số 2: Báo cáo tài chính năm - Báo cáo Hợp nhất - TCT Thuốc lá Việt Nam Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016 Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư Phát triển 5 năm 2016-2020 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Cho năm tài chính kết thúc ngày 31⁄12⁄2016) Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo Tình hình sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp năm 2017 Săp xếp, đổi mới Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017 Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 Hợp nhất –Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 Công ty mẹ-Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017-Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty mẹ-Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo Kết quả Sản xuất kinh doanh 3 năm gần nhất (2015-2017) của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Vinataba năm 2017 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo về chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Quỹ lương, thưởng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Thông báo về việc thay đổi Người quản lý doanh nghiệp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Thông báo Người đại diện Pháp luật thực hiện Công bố thông tin Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính giữa niên độ Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Cho kỳ hoạt động từ ngày 01⁄1⁄2018 đến nhày 30⁄6⁄2018) Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Cho kỳ hoạt động từ ngày 01⁄1⁄2018 đến 30⁄6⁄2018) Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công Thương
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
máy đo độ mặn máy đo ph