NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Nội dung công bố Lĩnh vực Tên Doanh nghiệp File
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 2014 Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 2013 Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo tài chính chưa được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2014 Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2014 Tài chính Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015 Tài chính Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu 2016 của TKV Tài chính Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Tài chính Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Tài chính Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam Quý II năm 2016 Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất toàn tập đoàn Quý II năm 2016 của EVN Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ 06 tháng năm 2016 của TKV Tài chính Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Thuyết minh báo cáo tài chính của Công ty mẹ Quý II năm 2016 của Tổng công ty Giấy Việt Nam Tài chính
Báo cáo tài chính của doanh nghiệp Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính của doanh nghiệp - Biểu số 2: Báo cáo tài chính năm - Báo cáo Hợp nhất - TCT Thuốc lá Việt Nam Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2016 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng năm 2017 của TKV Tài chính Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2017 của TKV Tài chính Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Cho năm tài chính kết thúc ngày 31⁄12⁄2016) Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 Hợp nhất –Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 Công ty mẹ-Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017-Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty mẹ-Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính giữa niên độ Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Cho kỳ hoạt động từ ngày 01⁄1⁄2018 đến nhày 30⁄6⁄2018) Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Cho kỳ hoạt động từ ngày 01⁄1⁄2018 đến 30⁄6⁄2018) Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công Thương
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
máy đo độ mặn máy đo ph