NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Nội dung công bố Lĩnh vực Tên Doanh nghiệp File
Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2017 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và 03 năm 2013 - 2015 của EVN Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo kế hoạch sản xuât kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo thực hiện 5 năm 2011-2015 và xây dựng Kế hoạch 5 năm 2016-2020 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 của Tổng công ty Giấy Việt Nam Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Giấy Việt Nam
Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm (2013-2015) của Tổng công ty Giấy Việt Nam Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Giấy Việt Nam
Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (2016-2020) của Tổng công ty Giấy Việt Nam Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Giấy Việt Nam
Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Phần "Các chỉ tiêu tài chính"); Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất... Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm 2014-2016 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2013-2015 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (2014 - 2016) của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Phần "Các chỉ tiêu tài chính") Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư Phát triển 5 năm 2016-2020 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo Kết quả Sản xuất kinh doanh 3 năm gần nhất (2015-2017) của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất của Tổng công ty phát điện 2 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm; Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất; Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (Tập đoàn Điện lực Việt Na Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVN) Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm; Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất; Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017; Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm x Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công Thương
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
máy đo độ mặn máy đo ph