NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Nội dung công bố Lĩnh vực Tên Doanh nghiệp File
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 2014 Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 2013 Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo tài chính chưa được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2014 Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp 2013 Săp xếp, đổi mới Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp 2014 Săp xếp, đổi mới Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2014 Tài chính Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015 Tài chính Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Vinataba 2015 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo công bố thông tin về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Giấy Việt Nam năm 2015 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Giấy Việt Nam
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công Thương
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này